Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOTEC U-100

TEXNİKİ MƏLUMAT FORMU

EPOTEC U-100 Suvaq, təmir və gücləndirmə

Məhsul haqqında

EPOTEC U-100 bəyaz sement və toz polimer əsaslı incə üzlük macunu.

İstifadə sahələri

  • İç və çöl cəbhələrdə səthlərin hamar vəziyyətə gətirilməsində, səthlərdəki məsamələrin, çuxurların və kapilyar çatların təmirində istifadə olunur.
  • Sement əsaslı suvaq.
  • Brüt beton.

Xüsusiyyətləri

  Gips və gip səsaslı materiallarla müqayisədə yüksək aderans və dayanıqlıq göstərir.

  Gipsin rütubətə asant əsirəmər uz qalma xüsusiyyətindən fərqli olaraq son qat üzlükdə rütubət, mamırlaşma, tozlanmavə s. problemləri aradan qaldırır.

  Suyu özündə daha uzun müddət tutaraq səthin tez qurumasının və kapilyar çatların əmələ gəlməsinin qarşısın alır.

  Hamar və sərtsəthlər yaradaraq, son qat üzlüyün görünüşünə və dayanaqlığına müsbət təsir göstərir.

  İç cəbhə boyalarda üzlük boyadan əvvəl mükəmməl səth yaradır.

Tətbiqxüsusiyyətləri

  Qarışımın dincəlmə müddəti: 10 dəqiqə.

  Hazır qarışımın istifadə müddəti: Max. 4 saat.

  İlkin quruma müddəti: 4 saat.

  Tam quruma müddəti: 24 saat.

  Tətbiq qalınlığı: 1-3 mm.

  Tətbiq oluna biləck qat qalınlığı: Max. 1,5 mm.

  Qatlar arasında gozləmə müddəti: 2-3 saat.

Tətbiqşərtləri

  Tətbiq olunacaq səthin temperaturu: +50C +300C

  Yüksək külək və ya günəş altında istifadə olunmamlıdır.

  Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat içində donma təhlükəsi olan səthlərə tətbiq olunmamalıdır.

Səthinhazırlanması

  Səth təmiz, möhkəm və nəmli olmalıdır.

  3 mm-dən dərin çatlar və qüsurlar EPOTEC U-100 tətbiqindən ən az 24 saat əvvəl EPOCEMENT və ya EPOCEMENT SXD 40 ilə təmir olunmalıdır.

  Tətbiq olunmazdan əvvəl səth mütləq nəmləndirilməli, yüksək temperaturlu və küləkli havalarda suya doyurulmalıdır.

Tətbiq

  20 kg-lıq EPOTEC U-100-yə ortalama 8,5 lt təmiz su əlavə olunmalıdır.

  EPOTEC U-100 mala və ya aşağı dövrlü əl mikserinin köməyi ilə homogen bir qarışıma gələnə kimi qarışdırılmalıdır. Qaışım istifadədən öncə 10 dəqiqə dicəldilməlidir.

  EPOTEC U-100 dəmir mala vasitəsi ilə bütün səthə eyni qalınlıqda tətbiq olunmalıdır.

  Birdən artıq qat tədbiq olunduqda qatlar arasında 2-3 saat gözləməli, toplam qalınlıq 3 mm-i keçməməlidir.

  Tətbiqdən sonra səth 2-3 gün nəmləndirilməlidir.

  EPOTEC tam olaraq quruduqdan sonra səthdə sumbata kağızı ilə hamarlama işləri aparılmalıdır.

Xəbərdarlıqvətəkliflər

  EPOTEC U-100 su ilə qarışdırıldıqdan sonra dincəlmə müddətinə mütləq əməl olunmalı və istifadə öncəso qarışım yaxşı qarışdırılmalıdır.

  Hazırlanan qarışımın içinə heçbir xarici material (əhəng, sement, gips və s.) əlavə olunmamalıdır.

  Tətbiqdən dərhal sonra materialın sərtləşməsinə imkan vermədən dəmir mala və ya şpatel vasitəsilə səth düzəltilməlidir.

  Tətbiqdən sonra səth 2-3 gün nəmləndirilməlidir.

  Tam quruduqdan sonra səthdə sumbata kağızı ilə hamarlama işləri aparılmalıdır.

Tətbiqməhdudiyyəti

  Sağlam olmayan və 3 mm-dən qalın zədəli sətlərdə istifadə etməyin.

  Boya, hazır rəngli suvaq, səpmə suvaq və ya fasad üzlüyü tətbiq olunmuş səthlərdə istifadə etməyin.

Sərfiyyat

            EPOTEC U-100: 0,5-1 kg/m2. (1 mm qalınlıq üçün)

Qablaşdırma

20 kg-lık torba (Paletdə 64 ədəd, 1280 kg)

Rəng   Bəyaz.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orjinal bağlamada, sərin və quru şəraitdə saxlanılmalıdır.

Saxlama müddəti

Açılmamış qablarda quru mühitdə 12ay

Xəbərdarlıq

  • İstifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin, dəriyə və gözə təm asetdirməyin. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına müraciət edin.
  • Göstərilən sərfiyyat miqdarı ümumi bir məlumatdır. Tətbiqi şərtləri və səth xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq dəyişənlik göstərə bilər.

Cavabdehlik

Epo Kimya sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və nəcə istifadə ediləcəyiilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır.

Обновлено (30.07.2015 06:55)